İstanbul / Sakarya info@trans-austria.com

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hizmet sağladığımız lojistik sektörünün bir gerekliliği olarak tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun tutum sergiliyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için güvenli çalışma ortamları oluşturarak olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi görev biliyoruz.

Olası riskleri ve potansiyel tehditleri önceden tespit ederek çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın karşılaşabilme ihtimali olan sorunlarla ilgili altyapılarımızı her gün güçlendiriyoruz. Beklenmeyen kazalarda kayıpları minimuma indirmek için süreçlerimizi sürekli olarak güncelliyor, gelişmelere uyum sağlıyoruz.

Tüm çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığı alanlarında bilinçlenmesi için eğitimler düzenliyoruz. Tüm bunlara ek olarak çalışanlarımızın katılım, danışma ve bildirim yoluyla da kendileri için en doğru İSG sistemini oluşturmasını sağlayarak iş güvenliğinin sürdürülebilirliğini hedefliyoruz.