En önemli kaynağımız İnsan Kaynaklarımızdır. Lojistik süreçlerimizi yönetirken İnsan Kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak için yasal ve diğer şartları gözetir, riskleri minimum seviyelere düşürmek için çalışanlarımızı eğitir, bilgilendirir, denetler ve sürekli iyileştiririz.

Partnerlerimiz