Dünya ticaretinin büyük bir kısmı denizyolu ile gerçekleşmektedir. Trans Avusturya, dünyada en önde gelen armatörler ile yaptığı anlaşmalar sayesinde kıtalar arası bu ticaretlerde müşterilerine alternatif çözümler üreterek etkin bir rol almıştır. İhtiyaç duyulan tüm denizyolu hizmetlerini müşterilerimize sunabilmekteyiz.